Hoppa till innehåll

FRÅN NYMÅNE TILL FULLMÅNE

MÅNENS FASER


Månens faser kan vara dramatiska eller romantiska beroende på vilken fas som vi ser från jorden. Men vad är det som styr månens faser? Och ser de likadana ut överallt? Vi har svaret!

Månfaser beskriver de varierande utseenden månen har under sin måncykel sett från jorden. Utseendet styrs av hur mycket solljus som reflekteras tillbaka till jorden av månens yta under dess omloppsbana. En måncykel består av åtta månfaser, där den första månfasen kallas för nymåne, som följs av halvmåne och senare fullmåne.

Månen är en mycket fascinerande himlakropp som bjuder på häftiga scener och magiska upplevelser. Den kan även ha en påverkan på hur vi mår, hur vi sover och hur vår kropp känns. Något som är intressant att beskåda är månens faser, det vill säga hur månen tar sig fram i sin måncykel och ändrar utseende i förhållande till dess placering mellan solen och jorden.

Vad styr månens utseende?

Månens utseende påverkas av månens kretslopp kring jorden och solens ljusreflektion. Månens konstanta rörelse gör att den hela tiden ändrar position, vilket i sin tur gör att ljuset från solen reflekteras på olika sätt.

Det gör att månens utseende förändras från dag till dag för oss som står på jorden och tittar upp.

Månens olika faser har att göra med hur mycket av solens ljusstrålar reflekteras av månens yta – hur mycket beror på månens och jordens förhållande till varandra. Månens utseende och ljusreflektion är också det som ger oss en indikation på vilken månfas vi är i och hur långt månen tagit sig i sin måncykel.

En hel måncykel, det vill säga med alla de olika faserna, pågår under loppet av 29,5 dygn det vill säga lite drygt en kalendermånad.

De olika månfaserna har alla olika namn.I grund och botten brukar man räkna det som fyra månfaser, med ett extra steg mellan varje fas. Alla steg i måncykeln kommer också med en förklaring om hur solen reflekteras på månens yta, hur de står i linje till varandra, samt hur månen ser ut.

De olika månfaserna är:

  • Nymåne
  • Tilltagande skära
  • Första kvarterets halvmåne
  • Tilltagande halvmåne
  • Fullmåne
  • Avtagande halvmåne
  • Tredje kvarterets halvmåne
  • Avtagande skära

När månen har passerat alla dessa faser innebär det att månen har tagit sig igenom en hel måncykel, det vill säga gått igenom alla faser och ändrat position och utseende.

Tiden mellan nymåne och nästa nymåne kallas för lunation.

Månens olika faser

Månens faser nymåne

Nymåne

Den första månfasen i måncykeln kallas för nymåne. Nymåne räknas till en av de fyra månfaserna och inträffar en gång i början av en måncykel eller lunation.

När det är nymåne innebär det att solen, månen och jorden är helt i linje med varandra. Solen och jorden står då på varsin sida om månen vilket innebär att solens ljusreflektion helt döljs och månen blir helt svart.

Inget solljus reflekteras på månen i förhållande till jordens position och månen tycks vara osynlig sett från jorden.

Månens faser tilltagande skära

Tilltagande skära

Denna månfas ses inte som en av de fyra grundläggande månfaserna, men är trots det ett viktigt steg i månens cykel. Tilltagande skära kan också kallas för tilltagande måne och benämns på engelska som Waxing Cresent.

Det är i denna fas som vi på jorden återigen kan börja skymta månen efter den osynliga nymånen, den ljusa delen av månen ökar.

Från nymåne tills det att månen går in i nästa fas (halvmåne) befinner sig månen i första kvarteret. Det innebär att månen reflekterar en liten del av solens ljus, som då gör att vi från jordens norra halva ser en liten tunn skära, som ett omvänt C.

Att den kallas för den tilltagande, eller inledande, fasen beror på att det är den första fasen sen månen ”blev ny”. Ju mer månen vandrar desto större blir den tilltagande skäran.

Till sist reflekteras solljuset på en så pass mycket att månen syns som halv.  

Månens faser första kvarterets halvmåne

Första kvarterets halvmåne

När månen syns som halv är den inne i slutet av det som kallas för första kvarteret, det vill säga den första halvmånen. Solens ljus reflekteras då av halva månens yta i förhållande till jorden.

Beroende på vilken halva av jordklotet vi befinner oss på kommer vi se olika halvor av månen.

Vi som befinner oss på det norra halvklotet ser månens högra sida, medan de som befinner sig på det södra halvklotet ser månens vänstra.

Oavsett var vi befinner oss så går månen upp runt dagens mitt, det vill säga omkring kl. 12 och går sen ner omkring midnatt, kl. 00.

Månens faser tilltagande halvmåne

Tilltagande Halvmåne

Efter att månens faser tagit sig förbi den första halvmånen går vi in i en ny mellanliggande fas som kallas för tilltagande halvmåne. Precis som den tilltagande skäran räknas denna inte till en av de ”riktiga” månfaserna, men är ändå ett viktigt steg.

På engelska kallas den tilltagande halvmånen för Waxing Gibbous.

Den ljusa delen av månen fortsätter att öka, eller tillta, och månen börjar nära sig sin månfas som kallas för fullmåne.

Månens faser Fullmåne

Fullmåne

Den största, och absolut mest fascinerande månfasen är den vi kallar för fullmåne. Fullmåne tillhör en av de fyra ”riktiga” faserna och är även den fas som markerar mitten av måncykeln.

Nu har månen kommit halvvägs i sin lunation.

När fullmånen inträffar innebär det också att solen och månen befinner sig på varsin sida om jorden, alltså motsatt mot varandra. För oss som bor på jorden innebär det att hela månens yta reflekteras av solen och blir helt synlig för oss att se.

Det är även under denna fas som så kallade månförmörkelser kan uppstå.

En total månförmörkelse sker när hela månen är skuggad av jorden. Om bara en del av månen skuggas av jorden kallas det för partiell månförmörkelse.

Månens faser avtagande halvmåne

Avtagande halvmåne

Under den ”fas” som kallas för avtagande halvmåne innebär det att månen börjat gå från att vara full till att återigen bli halv.

Den ljusa delen av månen börjar minska.

På engelska kallas den avtagande halvmånen för Waning Gibbous.

Det är egentligen precis samma som den tilltagande halvmånen, bara med skillnaden att det nu är en liten skära av månen som saknas (inte en skära av månen som syns). Från jorden sett är månen nästintill hel men i och med att den snart ska bli halv börjar en liten del av månen att försvinna.

Avtagande halvmåne är den sjätte månfasen som inträffar mellan den femte och sjunde fasen.

Månens faser tredje kvarterets halvmåne

Tredje kvarterets halvmåne

Efter den avtagande halvmånen kommer månen in i sitt tredje kvarter och vi får återigen en halvmåne.

Nu har månen gått från ny, till tilltagande, till halv, till tilltagande halv, till full, till avtagande halv, och så till halv igen och tagit sig till den fjärde och sista ”riktiga” fasen i måncykeln.

Tredje kvarterets halvmåne är nästintill likvärdig med första kvarterets halvmåne. Skillnaden är bara att det är den andra halvan av månen som lyser nu.

Tvärtom så går månen upp mitt på natten och går sen ner mitt på dagen. Helt enkelt samma fast motsatt.

Månens faser avtagande skära

Avtagande skära

Den sista och slutgiltiga fasen av månens cykel är den som kallas för avtagande skära.

På engelska kallas den för Waning Cresent.

Avtagande skära sker när månen ska gå från tredje kvarterets halvmåne till att bli nymåne igen. Vi är alltså i slutet av cykeln, i slutet av lunationen och i slutet av faserna.

Denna ”fas” kan då liknas med den första ”fasen” efter nymånen, den tilltagande skäran.

Även här kan vi endast se en liten tunn del av månen då månen snart ska bli ny på nytt. Den sida vi ser från jorden är den motsatta sidan mot den vi såg under den tilltagande skäran.

Animationen visar månens faser och liberation under 2020 med timintervall.

Månens faser 2022
Månens faser 2022
Månfas
Datum
Tid
Avstånd
Nymåne
2 januari, 2022
19:34
358 676 km
Tilltagande Halvmåne
9 januari, 2022
19:12
394 409 km
Fullmåne
18 januari, 2022
00:49
401 023 km
Avtagande Halvmåne
25 januari, 2022
14:42
374 712 km
Nymåne
1 februari, 2022
06:47
365 182 km
Tilltagande Halvmåne
8 februari, 2022
14:51
400 917 km
Fullmåne
16 februari, 2022
17:57
391 886 km
Avtagande Halvmåne
23 februari, 2022
23:33
371 031 km
Nymåne
2 mars, 2022
18:35
375 029 km
Tilltagande Halvmåne
10 mars, 2022
11:46
404 096 km
Fullmåne
18 mars, 2022
08:18
380 825 km
Avtagande Halvmåne
25 mars, 2022
06:38
370 164 km
Nymåne
1 april, 2022
08:25
386 234 km
Tilltagande Halvmåne
9 april, 2022
08:48
403 030 km
Fullmåne
16 april, 2022
20:56
370 261 km
Avtagande Halvmåne
23 april, 2022
13:57
372 068 km
Nymåne
30 april, 2022
22:29
396 524 km
Tilltagande Halvmåne
9 maj, 2022
02:22
398 274 km
Fullmåne (Supermåne)
16 maj, 2022
06:15
362 126 km
Avtagande Halvmåne
22 maj, 2022
20:44
376 452 km
Nymåne
30 maj, 2022
13:31
403 791 km
Tilltagande Halvmåne
7 juni, 2022
16:49
391 287 km
Fullmåne (Supermåne)
14 juni, 2022
13:52
357 658 km
Avtagande Halvmåne
21 juni, 2022
05:11
382 825 km
Nymåne
29 juni, 2022
04:53
406 569 km
Tilltagande Halvmåne
7 juli, 2022
04:15
383 717 km
Fullmåne (Supermåne)
13 juli, 2022
20:38
357 418 km
Avtagande Halvmåne
20 juli, 2022
16:19
390 327 km
Nymåne
28 juli, 2022
19:56
404 344 km
Tilltagande Halvmåne
5 augusti, 2022
13:07
377 030 km
Fullmåne (Supermåne)
12 augusti, 2022
03:36
361 410 km
Avtagande Halvmåne
19 augusti, 2022
06:37
397 552 km
Nymåne
27 augusti, 2022
10:18
397 580 km
Tilltagande Halvmåne
3 september, 2022
20:08
372 301 km
Fullmåne
10 september, 2022
12:00
369 128 km
Avtagande Halvmåne
17 september, 2022
23:53
402 715 km
Nymåne
25 september, 2022
23:55
387 600 km
Tilltagande Halvmåne
3 oktober, 2022
02:15
370 126 km
Fullmåne
9 oktober, 2022
22:56
379 480 km
Avtagande Halvmåne
17 oktober, 2022
19:16
404 273 km
Nymåne
25 oktober, 2022
12:49
376 369 km
Tilltagande Halvmåne
1 november, 2022
07:38
370 689 km
Fullmåne
8 november, 2022
12:03
390 658 km
Avtagande Halvmåne
16 november, 2022
14:28
401 640 km
Nymåne
23 november, 2022
23:58
366 161 km
Tilltagande Halvmåne
30 november, 2022
15:37
373 971 km
Fullmåne
8 december, 2022
05:09
400 237 km
Avtagande Halvmåne
16 december, 2022
09:57
395 490 km
Nymåne
23 december, 2022
11:18
359 083 km
Tilltagande Halvmåne
30 december, 2022
02:21
379 778 km
Månens faser 2023
Månens faser 2023
Månfas
Datum
Tid
Avstånd
Fullmåne
7 januari, 2023
00:09
405 789 km
Avtagande Halvmåne
15 januari, 2023
03:11
387 532 km
Nymåne
21 januari, 2023
21:54
356 571 km
Tilltagande Halvmåne
28 januari, 2023
16:19
387 398 km
Fullmåne
5 februari, 2023
19:29
405 830 km
Avtagande Halvmåne
13 februari, 2023
17:01
379 823 km
Nymåne
20 februari, 2023
08:06
359 065 km
Tilltagande Halvmåne
27 februari, 2023
09:06
395 289 km
Fullmåne
7 mars, 2023
13:41
400 437 km
Avtagande Halvmåne
15 mars, 2023
03:09
373 925 km
Nymåne
21 mars, 2023
18:24
365 979 km
Tilltagande Halvmåne
29 mars, 2023
04:33
401 434 km
Fullmåne
6 april, 2023
06:35
391 137 km
Avtagande Halvmåne
13 april, 2023
11:12
370 558 km
Nymåne
20 april, 2023
06:13
375 905 km
Tilltagande Halvmåne
27 april, 2023
23:21
404 199 km
Fullmåne
5 maj, 2023
19:35
380 203 km
Avtagande Halvmåne
12 maj, 2023
16:29
369 883 km
Nymåne
19 maj, 2023
17:54
386 916 km
Tilltagande Halvmåne
27 maj, 2023
17:23
402 942 km
Fullmåne
4 juni, 2023
05:42
369 884 km
Avtagande Halvmåne
10 juni, 2023
21:32
371 881 km
Nymåne
18 juni, 2023
06:38
396 912 km
Tilltagande Halvmåne
26 juni, 2023
09:50
398 119 km
Fullmåne (Supermåne)
3 juli, 2023
13:39
361 934 km
Avtagande Halvmåne
10 juli, 2023
03:49
376 420 km
Nymåne
17 juli, 2023
20:32
403 967 km
Tilltagande Halvmåne
26 juli, 2023
00:07
391 059 km
Fullmåne (Supermåne)
1 augusti, 2023
20:32
357 530 km
Avtagande Halvmåne
8 augusti, 2023
12:29
383 045 km
Nymåne
16 augusti, 2023
11:39
406 630 km
Tilltagande Halvmåne
24 augusti, 2023
11:58
383 486 km
Fullmåne (Supermåne)
31 augusti, 2023
03:36
357 344 km
Avtagande Halvmåne
7 september, 2023
00:22
390 756 km
Nymåne
15 september, 2023
03:40
404 207 km
Tilltagande Halvmåne
22 september, 2023
21:32
376 926 km
Fullmåne (Supermåne)
29 september, 2023
11:58
361 552 km
Avtagande Halvmåne
6 oktober, 2023
15:48
398 014 km
Nymåne
14 oktober, 2023
19:56
397 033 km
Tilltagande Halvmåne
22 oktober, 2023
05:30
372 371 km
Fullmåne
28 oktober, 2023
22:25
369 696 km
Avtagande Halvmåne
5 november, 2023
09:37
403 018 km
Nymåne
13 november, 2023
10:28
386 579 km
Tilltagande Halvmåne
20 november, 2023
11:51
370 338 km
Fullmåne
27 november, 2023
10:17
380 478 km
Avtagande Halvmåne
5 december, 2023
06:50
404 205 km
Nymåne
13 december, 2023
00:33
375 146 km
Tilltagande Halvmåne
19 december, 2023
19:40
371 086 km
Fullmåne
27 december, 2023
01:34
391 764 km