Hoppa till innehåll

FRÅN NYMÅNE TILL FULLMÅNE

MÅNENS FASER


Månens faser kan vara dramatiska eller romantiska beroende på vilken fas som vi ser från jorden. Men vad är det som styr månens faser? Och ser de likadana ut överallt? Vi har svaret!

Månfaser beskriver de varierande utseenden månen har under sin måncykel sett från jorden. Utseendet styrs av hur mycket solljus som reflekteras tillbaka till jorden av månens yta under dess omloppsbana. En måncykel består av åtta månfaser, där den första månfasen kallas för nymåne, som följs av halvmåne och senare fullmåne.

Månen är en mycket fascinerande himlakropp som bjuder på häftiga scener och magiska upplevelser. Den kan även ha en påverkan på hur vi mår, hur vi sover och hur vår kropp känns. Något som är intressant att beskåda är månens faser, det vill säga hur månen tar sig fram i sin måncykel och ändrar utseende i förhållande till dess placering mellan solen och jorden.

Vad styr månens utseende?

Månens utseende påverkas av månens kretslopp kring jorden och solens ljusreflektion. Månens konstanta rörelse gör att den hela tiden ändrar position, vilket i sin tur gör att ljuset från solen reflekteras på olika sätt.

Det gör att månens utseende förändras från dag till dag för oss som står på jorden och tittar upp.

Månens olika faser har att göra med hur mycket av solens ljusstrålar reflekteras av månens yta – hur mycket beror på månens och jordens förhållande till varandra. Månens utseende och ljusreflektion är också det som ger oss en indikation på vilken månfas vi är i och hur långt månen tagit sig i sin måncykel.

En hel måncykel, det vill säga med alla de olika faserna, pågår under loppet av 29,5 dygn det vill säga lite drygt en kalendermånad.

De olika månfaserna har alla olika namn.I grund och botten brukar man räkna det som fyra månfaser, med ett extra steg mellan varje fas. Alla steg i måncykeln kommer också med en förklaring om hur solen reflekteras på månens yta, hur de står i linje till varandra, samt hur månen ser ut.

De olika månfaserna är:

  • Nymåne
  • Tilltagande skära
  • Första kvarterets halvmåne
  • Tilltagande halvmåne
  • Fullmåne
  • Avtagande halvmåne
  • Tredje kvarterets halvmåne
  • Avtagande skära

När månen har passerat alla dessa faser innebär det att månen har tagit sig igenom en hel måncykel, det vill säga gått igenom alla faser och ändrat position och utseende.

Tiden mellan nymåne och nästa nymåne kallas för lunation.

Månens olika faser

Månens faser nymåne

Nymåne

Den första månfasen i måncykeln kallas för nymåne. Nymåne räknas till en av de fyra månfaserna och inträffar en gång i början av en måncykel eller lunation.

När det är nymåne innebär det att solen, månen och jorden är helt i linje med varandra. Solen och jorden står då på varsin sida om månen vilket innebär att solens ljusreflektion helt döljs och månen blir helt svart.

Inget solljus reflekteras på månen i förhållande till jordens position och månen tycks vara osynlig sett från jorden.

Månens faser tilltagande skära

Tilltagande skära

Denna månfas ses inte som en av de fyra grundläggande månfaserna, men är trots det ett viktigt steg i månens cykel. Tilltagande skära kan också kallas för tilltagande måne och benämns på engelska som Waxing Cresent.

Det är i denna fas som vi på jorden återigen kan börja skymta månen efter den osynliga nymånen, den ljusa delen av månen ökar.

Från nymåne tills det att månen går in i nästa fas (halvmåne) befinner sig månen i första kvarteret. Det innebär att månen reflekterar en liten del av solens ljus, som då gör att vi från jordens norra halva ser en liten tunn skära, som ett omvänt C.

Att den kallas för den tilltagande, eller inledande, fasen beror på att det är den första fasen sen månen ”blev ny”. Ju mer månen vandrar desto större blir den tilltagande skäran.

Till sist reflekteras solljuset på en så pass mycket att månen syns som halv.  

Månens faser första kvarterets halvmåne

Första kvarterets halvmåne

När månen syns som halv är den inne i slutet av det som kallas för första kvarteret, det vill säga den första halvmånen. Solens ljus reflekteras då av halva månens yta i förhållande till jorden.

Beroende på vilken halva av jordklotet vi befinner oss på kommer vi se olika halvor av månen.

Vi som befinner oss på det norra halvklotet ser månens högra sida, medan de som befinner sig på det södra halvklotet ser månens vänstra.

Oavsett var vi befinner oss så går månen upp runt dagens mitt, det vill säga omkring kl. 12 och går sen ner omkring midnatt, kl. 00.

Månens faser tilltagande halvmåne

Tilltagande Halvmåne

Efter att månens faser tagit sig förbi den första halvmånen går vi in i en ny mellanliggande fas som kallas för tilltagande halvmåne. Precis som den tilltagande skäran räknas denna inte till en av de ”riktiga” månfaserna, men är ändå ett viktigt steg.

På engelska kallas den tilltagande halvmånen för Waxing Gibbous.

Den ljusa delen av månen fortsätter att öka, eller tillta, och månen börjar nära sig sin månfas som kallas för fullmåne.

Månens faser Fullmåne

Fullmåne

Den största, och absolut mest fascinerande månfasen är den vi kallar för fullmåne. Fullmåne tillhör en av de fyra ”riktiga” faserna och är även den fas som markerar mitten av måncykeln.

Nu har månen kommit halvvägs i sin lunation.

När fullmånen inträffar innebär det också att solen och månen befinner sig på varsin sida om jorden, alltså motsatt mot varandra. För oss som bor på jorden innebär det att hela månens yta reflekteras av solen och blir helt synlig för oss att se.

Det är även under denna fas som så kallade månförmörkelser kan uppstå.

En total månförmörkelse sker när hela månen är skuggad av jorden. Om bara en del av månen skuggas av jorden kallas det för partiell månförmörkelse.

Månens faser avtagande halvmåne

Avtagande halvmåne

Under den ”fas” som kallas för avtagande halvmåne innebär det att månen börjat gå från att vara full till att återigen bli halv.

Den ljusa delen av månen börjar minska.

På engelska kallas den avtagande halvmånen för Waning Gibbous.

Det är egentligen precis samma som den tilltagande halvmånen, bara med skillnaden att det nu är en liten skära av månen som saknas (inte en skära av månen som syns). Från jorden sett är månen nästintill hel men i och med att den snart ska bli halv börjar en liten del av månen att försvinna.

Avtagande halvmåne är den sjätte månfasen som inträffar mellan den femte och sjunde fasen.

Månens faser tredje kvarterets halvmåne

Tredje kvarterets halvmåne

Efter den avtagande halvmånen kommer månen in i sitt tredje kvarter och vi får återigen en halvmåne.

Nu har månen gått från ny, till tilltagande, till halv, till tilltagande halv, till full, till avtagande halv, och så till halv igen och tagit sig till den fjärde och sista ”riktiga” fasen i måncykeln.

Tredje kvarterets halvmåne är nästintill likvärdig med första kvarterets halvmåne. Skillnaden är bara att det är den andra halvan av månen som lyser nu.

Tvärtom så går månen upp mitt på natten och går sen ner mitt på dagen. Helt enkelt samma fast motsatt.

Månens faser avtagande skära

Avtagande skära

Den sista och slutgiltiga fasen av månens cykel är den som kallas för avtagande skära.

På engelska kallas den för Waning Cresent.

Avtagande skära sker när månen ska gå från tredje kvarterets halvmåne till att bli nymåne igen. Vi är alltså i slutet av cykeln, i slutet av lunationen och i slutet av faserna.

Denna ”fas” kan då liknas med den första ”fasen” efter nymånen, den tilltagande skäran.

Även här kan vi endast se en liten tunn del av månen då månen snart ska bli ny på nytt. Den sida vi ser från jorden är den motsatta sidan mot den vi såg under den tilltagande skäran.

Animationen visar månens faser och liberation under 2020 med timintervall.

Månens faser 2024
Månens faser 2024
Månfas
Datum
Tid
Avstånd
Avtagande Halvmåne
4 januari, 2024
04:31
401 013 km
Nymåne
11 januari, 2024
12:58
365 204 km
Tilltagande Halvmåne
18 januari, 2024
04:53
374 664 km
Fullmåne
25 januari, 2024
18:55
400 993 km
Avtagande Halvmåne
3 februari, 2024
00:19
394 437 km
Nymåne
10 februari, 2024
00:00
358 745 km
Tilltagande Halvmåne
16 februari, 2024
16:02
380 693 km
Fullmåne
24 februari, 2024
13:31
405 917 km
Avtagande Halvmåne
3 mars, 2024
16:24
386 525 km
Nymåne
10 mars, 2024
10:01
356 900 km
Tilltagande Halvmåne
17 mars, 2024
05:11
388 175 km
Fullmåne
25 mars, 2024
08:01
405 394 km
Avtagande Halvmåne
2 april, 2024
05:15
379 193 km
Nymåne
8 april, 2024
20:22
359 810 km
Tilltagande Halvmåne
15 april, 2024
21:14
395 629 km
Fullmåne
24 april, 2024
01:50
399 783 km
Avtagande Halvmåne
1 maj, 2024
13:28
373 624 km
Nymåne
8 maj, 2024
05:23
366 739 km
Tilltagande Halvmåne
15 maj, 2024
13:49
401 391 km
Fullmåne
23 maj, 2024
15:54
390 647 km
Avtagande Halvmåne
30 maj, 2024
19:13
370 423 km
Nymåne
6 juni, 2024
14:38
376 364 km
Tilltagande Halvmåne
14 juni, 2024
07:19
404 002 km
Fullmåne
22 juni, 2024
03:08
380 037 km
Avtagande Halvmåne
28 juni, 2024
23:54
369 873 km
Nymåne
6 juli, 2024
00:58
387 021 km
Tilltagande Halvmåne
14 juli, 2024
00:50
402 738 km
Fullmåne
21 juli, 2024
12:18
369 924 km
Avtagande Halvmåne
28 juli, 2024
04:52
372 032 km
Nymåne
4 augusti, 2024
13:14
396 841 km
Tilltagande Halvmåne
12 augusti, 2024
17:19
397 983 km
Fullmåne (Supermåne)
19 augusti, 2024
20:26
361 970 km
Avtagande Halvmåne
26 augusti, 2024
11:27
376 700 km
Nymåne
3 september, 2024
03:56
403 897 km
Tilltagande Halvmåne
11 september, 2024
08:06
391 046 km
Fullmåne (Supermåne)
18 september, 2024
04:35
357 486 km
Avtagande Halvmåne
24 september, 2024
20:50
383 364 km
Nymåne
2 oktober, 2024
20:50
406 516 km
Tilltagande Halvmåne
10 oktober, 2024
20:56
383 547 km
Fullmåne (Supermåne)
17 oktober, 2024
13:27
357 364 km
Avtagande Halvmåne
24 oktober, 2024
10:04
391 094 km
Nymåne
1 november, 2024
13:48
403 832 km
Tilltagande Halvmåne
9 november, 2024
06:56
376 943 km
Fullmåne (Supermåne)
15 november, 2024
22:29
361 867 km
Avtagande Halvmåne
23 november, 2024
02:29
398 386 km
Nymåne
1 december, 2024
07:22
396 282 km
Tilltagande Halvmåne
8 december, 2024
16:27
372 342 km
Fullmåne
15 december, 2024
10:02
370 395 km
Avtagande Halvmåne
22 december, 2024
23:19
403 247 km
Nymåne
30 december, 2024
23:27
385 604 km
Månens faser 2025
Månens faser 2025
Månfas
Datum
Tid
Avstånd
Tilltagande Halvmåne
7 januari, 2025
00:57
370 412 km
Fullmåne
13 januari, 2025
23:28
381 409 km
Avtagande Halvmåne
21 januari, 2025
21:31
404 018 km
Nymåne
29 januari, 2025
13:37
374 263 km
Tilltagande Halvmåne
5 februari, 2025
09:03
371 355 km
Fullmåne
12 februari, 2025
14:54
392 624 km
Avtagande Halvmåne
20 februari, 2025
18:33
400 475 km
Nymåne
28 februari, 2025
01:45
364 692 km
Tilltagande Halvmåne
6 mars, 2025
17:32
374 999 km
Fullmåne
14 mars, 2025
07:55
401 501 km
Avtagande Halvmåne
22 mars, 2025
12:30
393 894 km
Nymåne
29 mars, 2025
11:58
358 693 km
Tilltagande Halvmåne
5 april, 2025
04:15
380 884 km
Fullmåne
13 april, 2025
02:23
406 006 km
Avtagande Halvmåne
21 april, 2025
03:36
386 139 km
Nymåne
27 april, 2025
21:32
357 141 km
Tilltagande Halvmåne
4 maj, 2025
15:52
388 190 km
Fullmåne
12 maj, 2025
18:57
405 278 km
Avtagande Halvmåne
20 maj, 2025
13:59
378 897 km
Nymåne
27 maj, 2025
05:03
360 044 km
Tilltagande Halvmåne
3 juni, 2025
05:42
395 598 km
Fullmåne
11 juni, 2025
09:44
399 741 km
Avtagande Halvmåne
18 juni, 2025
21:20
373 392 km
Nymåne
25 juni, 2025
12:32
366 786 km
Tilltagande Halvmåne
2 juli, 2025
21:31
401 413 km
Fullmåne
10 juli, 2025
22:37
390 730 km
Avtagande Halvmåne
18 juli, 2025
02:38
370 313 km
Nymåne
24 juli, 2025
21:12
376 296 km
Tilltagande Halvmåne
1 augusti, 2025
14:42
404 094 km
Fullmåne
9 augusti, 2025
09:56
380 053 km
Avtagande Halvmåne
16 augusti, 2025
07:13
369 897 km
Nymåne
23 augusti, 2025
08:07
387 061 km
Tilltagande Halvmåne
31 augusti, 2025
08:26
402 886 km
Fullmåne
7 september, 2025
20:10
369 670 km
Avtagande Halvmåne
14 september, 2025
12:34
372 141 km
Nymåne
21 september, 2025
21:55
397 124 km
Tilltagande Halvmåne
30 september, 2025
01:54
398 078 km
Fullmåne (Supermåne)
7 oktober, 2025
05:48
361 458 km
Avtagande Halvmåne
13 oktober, 2025
20:13
376 928 km
Nymåne
21 oktober, 2025
14:26
404 288 km
Tilltagande Halvmåne
29 oktober, 2025
17:21
390 867 km
Fullmåne (Supermåne)
5 november, 2025
14:20
356 980 km
Avtagande Halvmåne
12 november, 2025
06:29
383 874 km
Nymåne
20 november, 2025
07:48
406 681 km
Tilltagande Halvmåne
28 november, 2025
07:59
383 017 km
Fullmåne (Supermåne)
5 december, 2025
00:15
357 219 km
Avtagande Halvmåne
11 december, 2025
21:52
391 936 km
Nymåne
20 december, 2025
02:44
403 492 km
Tilltagande Halvmåne
27 december, 2025
20:11
376 293 km